0216 399 99 47

Düve Beslenmesi

 Tipik olarak üç aylıktan altı aylığa kadar düve rasyonları % 40-80 arasında kaba yem içermelidir. Düveler 7-12 aylık yaşa geldiğinde rasyondaki kaba yem oranı % 50-90 arasında değişir. (Çizelge 1). Düveler büyüdükçe rasyondaki protein oranı azalabilirken selüloz içeriği (NDF) artabilir. 3-6 aylık düvelerin rasyonlarında düşük kaliteli rasyonlarına kullanılmasından sakınılmalıdır. İleri yaşta olan düvelere verilen düşük kaliteli kaba yem, yeterli düzeyde yoğun yem maddeleri ve mineraller ile desteklenmelidir.( BALANS-B ve RUMİMİKS BESİ PREMİKSLERİ).  Yoğun yemde gereksinim duyulan ham protein oranı öncelikle rasyonda bulunan kaba yemin protein içeriğine bağlıdır. % 16 ham protein içeren yoğun yem karışımı ( bazen sağım dönemindeki inekler için yapılmış olan) düveler için uygun biçimde kullanılabilir.

  

Çizelge 1 Yaşlar (Aylar) 
3-6 7-12 13-18 19-22
Ortalama canlı ağırlık, kg 150 270 400 500
Tahmini yem tüketimi, kg/gün 3.2-4.0 5.4-7.3 7.7-9.5 10-11.8
Çok iyi kaliteli kaba yem, kg (1) 1.8-2.2 5.0-6.0 8.0-9.0 10.0-11.0
Yoğun yem, kg 1.4-1.8 0-1.0 0-1.0 0-1.0
İyi kaliteli kaba yem, kg (2) 1.4-1.8 4.5-5.0 6.4-7.3 9.0-10.0
Yoğun yem, kg 1.8-2.2 1.4-1.8 1.4-1.8 1.0-1.4
Düşük kaliteli kaba yem, kg(3) 0.9-1.4 3.2-4.0 5.4-6.4 9.0-10
Yoğun yem, kg 2.3-2.7 2.3-2.7 2.7-3.6 2.7-3.6
Kaba yemdeki değişim, % 40-80 50-90 60-100 60-100
Rasyondaki NDF, % (4) 34 42 48 48
Rasyondaki Protein, % (4) 16 15 14 12

 

  • Çok iyi kaliteli kaba yem : % 60’tan daha yüksek toplam sindirilebilir besin maddeleri ( erken biçilmiş ot, yonca)
  • İyi kaliteli kaba yem : % 54-60 toplam sindirilebilir besin maddeleri (yarı-tam çiçeklenmiş yonca)
  • Düşük kaliteli kaba yem : % 48-50 toplam sindirilebilir besin maddeleri (saman, kalitesiz kuru ot, tahıl hasılları
  • Rasyonda önerilen nötral deterjan fiber(NDF) ve ham protein düzeyleri

Damızlık düve yetiştirme döneminde iyi kaliteli kuru kaba yem ile çok az fenni yeme ihtiyaç vardır. Buzağı Büyütme Yemi dişi buzağılara 6 aylığa kadar sınırlı (canlı ağırlığı’nın %1’i+1 kg), erkeklere ise canlı ağırlığının %2’si oranında verilmelidir. Altı aylık olduklarında günde ortalama 2,5-3 kg kadar buzağı büyütme yemini tüketiyor olmaları sağlanmalıdır. Çünkü 3-11 ay arası, meme bezlerinin hücresel gelişiminin en yoğun olduğu dönemlerdir ve bu zamanda yapılan aşırı besleme aynı zamanda damızlık dişi buzağının meme bezlerinin etrafında yağlanma oluşmasına ve bu da ilerideki süt veriminin az olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle dişi buzağılar 1 yaşına kadar yağlandırılmadan büyütülmelidir. Devamı için tıklayınız.