0216 399 99 47

Doğum ve ilk 2 ay Buzağı Beslenmesi

Küçük, büyük her çeşit damızlık işletme için en az 1 sene süren çaba, emek, zaman ve yatırım karşılığında elde edilen buzağılar; tüm işletmelerin nihai amacı, genetik gelişmenin ve istikrarının garantisidir.

Buzağılık dönemi olarak tanımlanan doğumdan sonraki 6 aylık süre içerisinde, buzağıların yaşama tutunmaları, sağlıklı gelişmeleri ve büyümeleri, işletmede uygulanan bakım ve beslenme yöntemleri ile yakından ilgilidir. Örneğin; hatalı beslenen bir buzağı inek olduğunda daha az süt vermekte, aynı şekilde hatalı bakım ve besleme yapılan bir erkek buzağı da besiye alındığında normal gelişen buzağıya göre daha geç kesim ağırlığına gelmektedir.

Buzağı gelişiminin sağlıklı yapılabilmesi için hayvanın bağışıklık sistemi, sindirim sistemi ve besin ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılması ve kritik dönemlerin belirlenmesi çok önemlidir. Buzağının büyüme evrelerini; sağlık problemlerinin görülmesi ve beslenme şekilleri bakımından temel farklılıklar doğrultusunda belirlemek gerekirse 2 aşamalı bir tablo karşımıza çıkmaktadır:

1-İlk 2 Aylık Dönem (Sütle Besleme)
2-Sütten Kesim Sonrası Besleme

Bu besleme şekillerinin uygulanabilmesi için de 2 ana hedef vardır. Bunlar;

1. Hedef ; buzağının hayatta kalmasını sağlamak,
2. Hedef ; bir an önce işkembe gelişiminin sağlanmasıdır.

Devamı için tıklayın.