Elektrikli bir çit sisteminin çalışma şekli nasıldır?

Elektrikli bir çit sistemi düzenli olarak akım darbesi üreten elektrikli bir çit ile akımı ileten, toprak yalıtımına sahip bir veya birkaç adet çit telinden oluşur. Yalıtımı sağlamak için akımın toprağa yönelmesini engelleyen izolatörlerden faydalanılır. Elektrikli çit sisteminin dördüncü parçası ise topraklama aletidir. Topraklama aleti, tercihen nemli toprağa, mümkün olduğunca derine yerleştirilmelidir. Herhangi bir hayvan tele değdiği zaman bir elektrik devresi oluşur. Başka bir deyişle, elektrik hayvandan ve topraktan geçerek alete geri döner. Bunun sonucunda, hayvana rahatsız edici fakat tamamiyle zararsız bir elektrik şoku verilerek hayvanın çitten uzaklaşması sağlanır. (Bu nedenle çit telinin herhangi bir ilmik oluşturmasına gerek yoktur.) Bu türden bir elektrikli çit sistemi hem hayvanların etrafını çitle çevirmek, hem de çitin dışındaki hayvanları çitten uzak tutmak amacıyla kullanılabilir.