0216 399 99 47

Büyüme çağında bulunan sığırların erişkin sığırlara göre başlıca avantajları şunlardır:

1- Gençler alışta daha az sermaye oluştururlar,
2- Sığırlarda büyüme 1 yaşına kadar en yüksek düzeyde olup daha sonraları devamlı azalır. Gençler daha az yem tükettiklerinden bu zamanda alınan canlı ağırlıkta fazla olduğundan YYO düşük, fakat besi performansları yüksek olur.
3- Genç sığırlar tükettikleri yemin az bir kısmını yaşama payı için, büyük bir kısmını büyüme için harcamalarına karşın, yaşlı hayvanlar tükettikleri yemin büyük bir kısmını yaşama payı için kullanır.
4- Genç hayvanlarda yağ kas içinde dağılarak mermerleşme artar ve et kalitesi de artmış olur, but ve bel kasları da artar. Yaşlılarda iç yağ miktarı artar, karın kasları gelişir.
5- Genç hayvanlarda kazanılan canlı ağırlık su ve proteinden zengin, yağdan fakir olduğundan etin enerji değeri düşüktür. Yaşlılarda ise su ve proteinden fakir, yağdan zengindir. Devamı için tıklayın.