0216 399 99 47

Besi Bitirme Dönemi

Bu döneme semirtme dönemi de denir. Bu döneme gelinceye kadar hayvan yeterince büyümüş ve et tutmuştur. Besinin son 45-60 gününde enerji değeri çok yüksek, protein değeri nispeten düşük kesif yem ve az bir miktar kaba yemden kurulu bir rasyonla besleme yapılır.

Pratik olarak %12- 15 Kaba Yem, %85-88 kesif yem verilmelidir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hayvanın gereksinim duyduğu minimum selüloz ihtiyacının karşılanması ki bu da rasyona en az 1kg. kuru madde bazında kaba yem girilmesiyle sağlanabilir. Bu şekilde hayvanın maksimum etlenmesi ve yağlanması mümkün olacaktır. Besi süresince performans ürünleri kullanarak besiye destek sağlanmalıdır. Devamı için tıklayınız.